فرم های تحصیلات تکمیلی
    طرح تحقیق پایان نامه    کارشناسی ارشد- ارتباطات

..................................

 پروپوزال پروژه عملی کارشناسی  تلویزیون و هنرهای دیجیتال
..................................
 پروژه عملی کارشناسی کارگردانی تلویزیون
..................................
دستورالعمل نگارش پایان نامه
..................................
راهنمای تنظیم مقالات- حقیقی
..................................
شیوه ها استناد درون متنی
..................................
طرح تحقیق پایان نامه  .................کارشناسی ارشد تولید...............تهیه کنندگی مستند
..................................
طرح تحقیق پایان نامه   .............کارشناسی ارشد تولید.................تهیه کنندگی نمایش
..................................
**برگه جدید  پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد..............دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
..................................

طرح تحقیق پایان نامه   ............کارشناسی ارشد دانشکده تولید........رادیو        

                                 

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد تولید  توجه فرمایید

در هریک از فرمهای پیشنهاد موضوع و  پروپوزال،  قبل از بیا ن مسآله تحقیق ،  مقدمه نوشته شود.

..................................
فرم پیشنهاد تالیف کتاب
..................................
فرم پیشنهاد ترجمه کتاب
..................................
گواهی آموزشی
..................................
کاربرگ عنوان پیشنهادی پایان‌نامه 
..................................
نحوه چینش صفحات پایان نامه جهت صحافی
..................................
مراحل تسویه حساب با تحصیلات تکمیلی پس از صحافی پایان نامه
..................................

صحت و اصالت نتایج

..................................

آیین نامه چاپ پایان نامه
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .