مدارک مورد نیاز

 -   تکمیل فرم تقاضانامه به صورت الکترونیکی در سایت ثبت نام.

 -   ارسال فایل اسکن عکس، صفحه اول شناسنامه و صفحه آخر(توضیحات)، کارت ملی پشت و رو،کارت معافیت تحصیلی یا پایان خدمت داوطلب روی سایت ثبت نام.

-     ارسال فایل اسکن مدرک تحصیلی یا گواهی اتمام سطح دو تحصیلات حوزوی (پایه 9) .

-     واریز مبلغ 000 /250 ریال از طریق درگاه الکترونیک سایت ثبت نام.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .