رشته ها و منابع آزمون

 

ردیف

نام رشته

مواد آزمون

1

علوم ارتباطات اجتماعی

1.فقه واصول(ضریب 2)2.مبانی ونظریه های ارتباطات (ضریب2)3.روش تحقیق(ضریب 1) 4.تاریخ معاصرایران وجهان(ضریب1) 5. اصول روزنامه نگاری(ضریب1) 6.زبان انگلیسی(ضریب 1)

2

ادبیات نمایشی

1.فقه واصول(ضریب 2)2.مبانی سینما وفیلمنامه(ضریب2)3.هنروادبیات ایران وجهان (ضریب1)  4.زبان انگلیسی(ضریب1)

3

تولید سیما

1.فقه واصول(ضریب 2)2.شناخت رادیو وتلویزیون(ضریب2) 3.درک تصویر وخلاقیت نمایشی (ضریب1)4.زبان انگلیسی(ضریب1)

 

 

منابع پیشنهادی کا رشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

1.      کفایه الاصول: آخوند خراسانی

2.      کتاب المکاسب: شیخ مرتضی انصاری

3.      ارتباط شناسی: دکتر محسنیان راد

4.      نظریه های ارتباطات اجتماعی: افشین رزاقی

5.      نظریه های ارتباطات :علیرضا دهقان

6.       روزنامه نگاری نوین: دکتر نعیم بدیعی و حسین قندی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

7.        تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران(1320 تا 1357) ، نویسنده: سید علیرضا ازغندی

8.        تحقیق در رسانه های جمعی: ترجمه دکتر کاووس سید امامی

9.      زبان انگلیسی در حد کارشناسی

 

منابع  پیشنهادی کارشناسی ارشد رشته ادبیات نمایشی

1.      کفایه الاصول: آخوند خراسانی

2.      کتاب المکاسب:شیخ مرتضی انصاری

3.      داستان، ساختار و اصول وسبک فیلم نامه:رابرت مک کی

4.      شناخت سینما لوئیس جانتی، ترجمه ایرج کریمی

5.      خلاصه تاریخ هنر: پرویز مرزبان

6.      مکتب های ادبی: رضا سید حسینی

7.      شناخت عوامل نمایش: ابراهیم مکی

8.      زبان انگلیسی در حد کارشناسی

 

 

 

منابع پیشنهادی کا رشناسی ارشد رشته تولید سیما

 

1.      کفایه الاصول: آخوند خراسانی

2.      کتاب المکاسب:شیخ مرتضی انصاری

3.      شناخت ارتباطات جمعی: ملوین دفلور و اورت دنیس، ترجمه سیروس مرادی، انتشارات دانشگاه صدا و سیما

4.      شناخت سینما: لوئیس جانتی ، ترجمه ایرج کریمی

5.      راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌:دی‍وی‍د م‍ک‌ ک‍وئ‍ی‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ص‍م‍ت‌ گ‍ی‍وی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌ ک‍رم‍ع‍ل‍ی‌ انتشارات دانشکده صدا و سیما

6.      ته‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ ب‍رای‌ تلویزیون با نگاه سیستمی: محمدرضا پاسدار  انتشارات دانشکده صدا و سیما

7.      زبان انگلیسی

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .